ZORG-VRIENDELIJKE BUURT

Haalbaarheidsstudie voor een zorgvriendelijke buurt & instandhoudingswerken van de barokke kerk

In het centrum van Diest vlakbij de Grote Markt staat het voormalige Kruisherenklooster. De eigenaar, vzw Grauwzusters Sint-Annendael, en PARCUM (het expertisecentrum voor religieuze kunst en erfgoed) vroegen om een herbestemmingsvisie voor de beschermde barokke Sint-Barbarakerk. Omdat kerk en klooster niet los van elkaar te zien zijn, hebben we (met behulp van de projectsubsidie kernversterkend wonen van de provincie Vlaams-Brabant) een visie voor de hele site uitgewerkt.

In overeenstemming met de missie van de Grauwzusters willen we een zorg-vriendelijke buurt maken. We doen dat door middel van een aantal (ruimtelijke)strategieën. De oude kloostertuin wordt publiek toegankelijk door het herstellen van de oude ‘watersteegjes’ en de toevoeging van enkele nieuwe doorsteken. Langs een van die informele verbindingen, tussen de winkelwandelstraat en de site, komt een sociale bakkerij. Rondom de tuin komen een aantal nieuwe gebouwen: een tuinpaviljoen met zorgappartementen, een poortgebouw met rijwoningen en - op de plaats van het oude klooster - een woonzorgcentrum.

In de Sint-Barbarakerk zelf komt een inloophuis. Het schip wordt een polyvalent bruikbaar publiek plein, zoals in de kaarten die Giambattista Nolli van Rome tekende. Een nieuw volume aan de tuinzijde, dat losjes tegen de kerk aan staat, herbergt de nodige secundaire functies. 

Het woonzorgcentrum bestaat uit een sokkel van drie bouwlagen hoog met daarop een kleine toren. Hierdoor komt het omvangrijke gebouw kleiner over en krijgt de hoge slanke kerktoren een seculiere tegenhanger. Op de meest zichtbare hoek in het stadsweefsel - daar waar de Veemarkt en het Henri Verstappenplein elkaar raken - komt een café/restaurant. Een terugliggende galerij zorgt voor privacy ten opzichte van de straat, lost het hoogteverschil van 3m langs de Kattenstraat op, en zorgt voor een verbinding met de binnentuin en de kerk.

Voor de financiering wordt aan een mix van investeerders gedacht die zich al dan niet in een coöperatie verenigen. Een lokale munt legt de basis voor een stabiele zorggemeenschap.

Opdrachtgever: vzw Grauwzusters Sint-Annendael
Locatie: Kruisherensite Diest (BE)
Tijdslijn: 2019 / 2020
Samen met: Capasitee